Zaproszenie

Zaproszenie do udziału w badaniach w ramach projektu naukowego

Firma CONET Sp. z o.o. Sp. K., realizująca projekt badawczy pt. „AudioBot – innowacyjny, samouczący się system automatycznej diagnostyki słuchu metodami SPW w środowisku domowym pacjenta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój, zaprasza kobiety i mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat do uczestnictwa w badaniu naukowym. W badaniach mogą wziąć udział zarówno osoby dobrze słyszące, jak również osoby z niedosłuchem, w tym osoby korzystające z aparatów słuchowych.

Celem badania jest zarejestrowanie wzorcowych odpowiedzi słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR) i słuchowych potencjałów stanu ustalonego (ASSR).

Podczas badania wyznaczone zostaną obiektywne progi słyszenia dla częstotliwości od 500 Hz do 4000 Hz.

Szczegóły zaproszenia znajdują się w tutaj.

Ofertę udziału można składać na stronie Bazy Konkurencyjności.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 609736934 lub mailowo: adam.pilka@conet.pl.

Cel Projektu

W ramach projektu powstanie systemu AudioBot do samodzielnych badań słyszenia metodami elektrofizjologicznymi, obejmujący urządzenie do rejestracji odpowiedzi ABR i ASSR, procedura automatycznego wykonywania badania i zdalnego nadzoru, procedura do samodzielnego wykonywania badań w domu, procedura szacowania progu słyszenia oraz system do opisywania wyników badań progowych słuchu. Projekt zakłada realizację pięciu etapów badań przemysłowych trwających 31 miesięcy, jednego etapu prac rozwojowych trwających 6 miesięcy oraz etap prac przedwdrożeniowych, które zostaną zrealizowane w czasie 5 miesięcy.

W ramach projektu powstanie systemu AudioBot do samodzielnych badań słyszenia metodami elektrofizjologicznymi, obejmujący urządzenie do rejestracji odpowiedzi ABR i ASSR, procedura automatycznego wykonywania badania i zdalnego nadzoru, procedura do samodzielnego wykonywania badań w domu, procedura szacowania progu słyszenia oraz system do opisywania wyników badań progowych słuchu.