Zapraszamy kobiety i mężczyzn w wieku 18-65 lat do uczestnictwa w badaniu, polegającym na wykonaniu wzorcowych rejestracji odpowiedzi ABR i ASSR za pomocą certyfikowanego urządzenia HEDERA, procedurą szeregu natężeniowego, prowadzonym przez Zespól Naukowo-Badawczy firmy Conet Sp. z o.o. Sp. K.

Uzyskane zapisy danych wzorcowych pozwolą na opracowanie automatycznych algorytmów wyznaczania progów słyszenia na podstawie detekcji odpowiedzi słuchowych potencjałów wywołanych ABR, pozwalających na wyznaczenie progu fali V z dokładnością powyżej 95% w porównaniu do oceny eksperta – lekarza specjalisty.

Badanie będzie polegało na wyznaczeniu progów fali V dla bodźca typu trzask i 4 bodźców tonalnych o częstotliwościach 500, 1000, 2000 i 4000 Hz oraz progów detekcji odpowiedzi ASSR. Odpowiedzi będą rejestrowane za pomocą trzech elektrod powierzchniowych przyklejanych na czas badania do głowy osoby badanej. Badanie przeprowadzane będzie w pozycji półleżącej, w stanie relaksu. W trakcie pomiarów, poprzez słuchawki prezentowane będą dźwięki o różnej głośności. Najgłośniejsze z nich nie będą przekraczać tzw. progu dyskomfortu, który będzie wyznaczany indywidualnie przed każdym badaniem.

Badanie będzie wykonywane za pomocą procedur stosowanych w obiektywnej diagnostyce słuchu od ponad 30 lat. W końcowym efekcie osoba uczestnicząca w badaniach uzyska szczegółowe wyniki obejmujące: obiektywne wartości progów fali V dla badanych częstotliwości oraz ocenę parametrów czasowych odpowiedzi.

W badaniach mogą wziąć udział zarówno osoby dobrze słyszące, jak również osoby z niedosłuchem, w tym osoby korzystające z aparatów słuchowych.

Badania będą przeprowadzane w jednej z dwóch wybranych przez Państwa lokalizacji: w Warszawie, przy ul Leszno 32, lub w Białymstoku, przy ul Jana Klemensa Branickiego 17 A. Szacunkowy czas potrzebny na wykonanie wszystkich procedur wynosi od 7 do 10 godzin, wykonywanych w ustalonych sesjach. Za udział w badaniu przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu, dieta oraz rekompensata za stratę dochodu spowodowanego udziałem w badaniu, w zryczałtowanej kwocie 50 zł za godzinę badania. Każdorazowo do badania kwalifikować będzie Państwa lekarz specjalista otolaryngolog.

Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o zapisanie się na badania na stronie Bazy Konkurencyjności. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 609736934 lub mailowo: adam.pilka@conet.pl.