Cel projektu

W ramach projektu powstanie systemu AudioBot do samodzielnych badań słyszenia metodami elektrofizjologicznymi, obejmujący urządzenie do rejestracji odpowiedzi ABR i ASSR, procedura automatycznego wykonywania badania i zdalnego nadzoru, procedura do samodzielnego wykonywania badań w domu, procedura szacowania progu słyszenia oraz system do opisywania wyników badań progowych słuchu. Projekt zakłada realizację pięciu etapów badań przemysłowych trwających 31 miesięcy, jednego etapu prac rozwojowych trwających 6 miesięcy oraz etap prac przedwdrożeniowych, które zostaną zrealizowane w czasie 5 miesięcy.

Cel Projektu

W ramach projektu powstanie systemu AudioBot do samodzielnych badań słyszenia metodami elektrofizjologicznymi, obejmujący urządzenie do rejestracji odpowiedzi ABR i ASSR, procedura automatycznego wykonywania badania i zdalnego nadzoru, procedura do samodzielnego wykonywania badań w domu, procedura szacowania progu słyszenia oraz system do opisywania wyników badań progowych słuchu.